Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tie­to­suo­ja- ja re­kis­te­ri­se­los­te

Rekisterinpitäjä:
Kauneus- ja kynsistudio Joanna
Keskustie 3, 51200 Kangasniemi
Y-tunnus: 2473074-5
p. 0405922114
info@joanna.fi


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Joanna Husso-Hämäläinen
Keskustie 3, 51200 Kangasniemi
Y-tunnus: 2473074-5
p. 0405922114
info@joanna.fi


Rekisterin nimi:
Kauneus- ja kynsistudio Joannan asiakasrekisteri.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin.  Asiakkaan terveystietoja tarvitaan kosmetologisien
hoitojen turvallisuuden takaamiseksi.


Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, terveystiedot (esim. sairaudet ja lääkkeet), syntymäaika, sekä hoidoissa käytetyt tuotteet ja tarvikkeet. Alaikäisiltä asiakkailta vaaditaan huoltajan suostumus palveluiden ottamiselle, sekä huoltajan laskutustiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaalta itseltään ajanvarauksen yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla ja sosiaalisen median
eri kanavien kautta sekä paikan päällä asiakaskohtaamisen yhteydessä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin hetkellisesti luovuttaa laskutuspalvelulle perumattomien ajanvarausten laskuttamiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.


Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Tietojen säilytys ja hävittäminen:
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.


Evästeiden käyttö:
Voimme käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vai­tio­lo­vel­vol­li­suus.


Tarkastusoikeus:
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä
vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti yrityksessämme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.


Tietojen päivittäminen:
Asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Asiakkaalla on oikeus olla luovuttamatta henkilötietojaan. Tässä tapauksessa varatusta palvelusta
peritään maksu ajanvarauksen yhteydessä. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.